O nas

Federacja: Kongres Polonii w Austrii została zarejestrowana w Bundespolizeidirektion Wien, dnia 20.12.2000 roku.

Powodem założenia drugiej organizacji dachowej w Austrii był konflikt dwóch najaktywniejszych organizacji: Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii i Zofii Beklen, prezes Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft z  Forum Polonii.

Próba dyskusji z zarządem Forum Polonii w Wiedniu skończyła się wykluczeniem KPI z Forum a po miesiącu (m.in. za poparcie stanowiska Jadwigi Hafner) pozbyto się także Zofii Beklen (wysokie odznaczenia za promocję Polski przez Min. Spraw Zagr. w Austrii oraz liczne odznaczenia za działalność).

Filarem Federacji jest Klub Inteligencji Polskiej w Austrii.

 

VORSTAND: 

Obfrau:   Jadwiga M. Hafner; geb. 20.12.1949 in Wroclaw, PL,  1030 Wien, Rabeng. 2/62/1

II. Obfrau:  Beata Dżon-Kawka, geb. 14.10.1966 in Katowice., 1130, Auhofstr. 66b/18

Sekrätar : Ewa Paprotna, geb. 23.12.1970 in Jelenia Gora., 1110 Wien, Trinkhausstr. 11/1/12

Kassierer : Bogdan Urbański; geb. 28.07 1956 in Bytom, 1080., Blindg. 39/2

Mitglied des Vorstands: Łukasz Kawecki; geb. 23.02.1988 in Kraków, 1100., Jagdg. 34/10

 

Ważniejsze przedsięwzięcia dotyczące działalności Federacji

  1. Festiwal Kultury Słowian. W ramach Festiwalu sprowadziliśmy, wraz z organizacją Słowiańska Unia Kultury w Austrii, która jest członkiem Federacji Kongres Polonii w Austrii, cztery grupy muzyki ludowej z Polski, i po jednej z Czech, Słowacji i Ukrainy. Festiwalowi towarzyszyło, jako impreza towarzysząca sympozjum na temat historii Słowian. Frekwencja na imprezie finałowej wynosiła ok. 200 osób – w tym tylko ok. 10 % Polaków – reszta to obywatele Austrii z różnych krajów.
  2. Złote Sowy Polonii – Polonijne Oskary. Od 2007 r. organizujemy Polonijne Oskary o zasięgu światowym. W ciągu tych lat Złote Sowy w 7 kategoriach otrzymali laureaci z: Austrii, Niemiec, Francji, USA, Australii i Kanady, Afryki Południowej, Australii, Syberii. Wręczanie statuetek Złotych Sów pokazywane jest każdorazowo w programie TV Polonia. Artykuły o tym wydarzeniu ukazują się w mediach na całym świecie a także w znaczących pis,ach w Polsce: w POLITYCE, ANGORZE, WSPÓLNOCIE POLONIJNEJ.
  3. Konkurs Literacki im. Marka Hłaski – również o zasięgu światowym. Wśród  laureatów wymienimy jedynie twórców z: Kanady, Szwecji, Francji… Nagrodzone opowiadania drukowane są w Jupiterze. Nagrody pieniężne funduje laureatom Wspólnota Polska. Wyróżnieni ltrzymują nagrody książkowe (ufundowane przez Wspólnotę Polską, PWN, Wyd. Do Słuchania). Jeśli otrzymamy dofinansowanie, chcielibyśmy wydać Almanach Laureatów pięciu już Konkursów im. Marka Hłaski.

Opowiadania na konkurs nadeszły już do nas z 26 krajów świata.

  1. Udział w integracyjnych projektach przez austriacką organizację AGENDA 3 – prezentacja na międzynarodowych festynach polskiej kuchni – przepisy na polskie potrawy autorstwa Jadwigi Hafner ukazały się w niemieckojęzycznym wydaniu książki o tradycjach różnych narodów zamieszkujących Austrię.
  2. Kontynuujemy Polonijne Forum Dyskusyjne – odbywają się kolejne spotkania z udziałem dziennikarzy z Gazety Wyborczej, Wprost i in. na temat mediów polonijnych, ich roli wśród Polonii oraz ich przyszłości w aspekcie nowoczesnych środków przekazu (internet).
  3. Kontynuujemy coroczną, „wędrującą” wystawę fotograficzną w magistratach Wiednia pt. „Unter Uns” (Między nami) prezentującą Polki i Polaków różnych zawodów mieszkających w Austrii a stanowiących tzw. udaną emigrację (lekarze, artyści, sportowcy i in.)
  4. Wydajemy Informator Polonii, w którym prezentujemy polskie firmy, polskie instytucje, organizacje polonijne, lekarzy, tłumaczy, przewodników turystycznych, bogaty wachlarz usług, lokale polskie i z polską kuchnią itd. Ostatnie wydanie zawierało ok. 500 prezentacji i reklam polonijnych.
  5. Organizujemy co roku Polską Jesień nad Dunajem

Bierzemy czynny udział w organizowanych przez środowiska austriackie i międzynarodowe konferencjach prasowych z przedstawicielami działających na terenie Austrii partii politycznych, wydajemy pismo (już ponad 200 numerów) Jupitera, które informuje o życiu kulturalno-społecznym zarówno w Austrii jak i środowiskach polonijnych (nie tylko z terenu Austrii).

 

Ślady naszej działalności zostaną na zawsze w bibliotekach, artykułach i książkach, gdzie często prezentuje się działalność Federacji i Klubu Inteligencji Polskiej a także współpracujące z nami organizacje i stowarzyszenia.

Jadwiga M. Hafner