Kontakt

Federacja: Kongres Polonii w Austrii

Adres pocztowy:

1030 Wien, Rabengasse 2/52/1
Tel., Fax: 043 1/  71 86 886
e-mail: kpi@chello.at
www.kongrespolonii.eu