Organizacje

Organizacje, które wchodzą w skład Federacji: Kongres Polonii w Austrii:

 1. Klub Inteligencji Polskiej w Austrii – prezes Jadwiga M. Hafner
  1. 1.     Klub Inteligencji Polskiej  (20.01.2003)
   Klub Polnischer Intellektueller
   Siedziba: Boerhaaveg. 25/1, A – 1030 Wien. (adres dla korespondencji: 1030 Wien, Rabengasse 2/62/1)
   Tel.: +43-171-86 886
   Prezes: Jadwiga M. Hafner
   E-mail: kpi@chello.at    www.kongrespolonii.eu
  2. 2.      Liczba członków: ok. 140 osób
 2. Redakcja pisma polonijnego Jupiter – red. nacz. Yaga Milton

JUPITER – pismo polonijne o charakterze społ.-literackim. Opiniotwórcze. Kwartalnik. Organ Klubu Inteligencji Polskiej, Federacji: Kongres Polonii w Austrii oraz organizacji członkowskich i współpracujących z Kongresem

http://www.jupiter-online.at/  Redakcja: Dipl. Ing. Krzysztof Dabrowski, Rafał Nowak, Leopold Laskowski, Katarzyna Wania, Franciszek Sosnowski. Stali wspolpracownicy: prof. Maria Szyszkowska, red. Adam Krzemiński, Jan Stępień, dr Marek Skała, dr Wiesław Piechocki, Beata Dżon.

Adres: A-1030 Wien, Rabengasse 2/62/1,  Tel./Fax: (0431) 71 86 886
E-mail: jupiter.red@chello.at

www.jupiter-online.at

Liczba stałych czytelników ok. 2000 (wysyłka poza granice Austrii także pocztą internetową)

- SPS – Stowarzyszenie Polskich Seniorów – Anna Toman

Verein Polnischer Senioren.

Zarejestrowany w kwietniu 2006. Zorganizowano do tej pory wiele interesujących projektów: wycieczki (do Parlamentu, miejsc kultu różnych wyznań, spotkania z ambasadą, ludźmi kultury, sztuki, politykami.

Klub rozpadł się na 2 części. 1-sza to „Ostoja”, druga część pozostała przy A. Toman – współpraca z Die Grüne – imprezy

Adres: 1170 Wien, Hormayrg.18/7

E-mail: Anna.toman@gmx.at

 

- Klub der Opern Freunde 

Prezes : Bogdan Urbański

 

- Unia Kultury Polskiej – prezes: Maria Barski

Verein Union Polnischer Kultur

Zarejestrowany 12.01.1998.

Prezes: Maria Barski – dziennikarz i prozaik. Przede wszystkim organizuje dla Polaków w Austrii pielgrzymki, wycieczki do miejsc kultu oraz krajoznawcze w interesujące zakątki Europy.

Adres: Maria Barska, 3., Landstrasse 2

Liczba członków: ponad 1200

 

- „Vienna” – Stow. Kulturalno-Turystyczne – Witold i Iwona Dewald

Organizacja wypoczynku i czasu wolnego. Także medycyna, zdrowie, sport i turystyka.

Tel.: 408 78 03,  0676/ 419 35 15

 

- Wiedeńsko-Wrocławskie Towarzystwo Kulturalne

Kulturverein Wrocław – Prezes: Rafal Nowak

Towarzystwo zajmuje się promocją miasta Wrocław i regionu dolnośląskiego:  Kultura, turystyka, historia.

Liczba członków: ok. 50

 

- Slawische FreundschaftsUnion – Unia Przyjaźni Słowian.

Nowy prezes: Łukasz Kawecki

Slawische Freundschaftsunion. Międzynarodowe stowarzyszenie integrujące społeczność słowiańska na terenie Austrii.
Unia powstała z inicjatywy Jadwigi M. Hafner. Należą do niej organizacje polska, ukraińska, bułgarska, rosyjska, słowacka – prowadzimy rozmowy z innymi. Cel: wspólne imprezy, wspólne wyjazdy turystyczne, integracja na bazie przyjaźni i wzajemnego poznania swoich kultur. Także seminaria na tematy etniczne i kulturowe, wymiana kulturalna (zespoły folklorystyczne, sztuka ludowa, architektura…)
Zarejestrowano:9.05.2000r.

Adres: A-1030 Wien, Boerhaaveg. 25/1,  kontakt internetowy przez: E-mail: jupiter.red@chello.at

Liczba członków: ok. 100

 

- Österreichisch-Polnischen Verein ViP

Stowarzyszenie promocyjno-popularyzatorskie, promujące osiągnięcia polskiej muzyki, śpiewu, opery, obejmując swoim zainteresowaniem zarówno jazz jak i muzykę środka.

Prezes: Ewa Paprotna

 

-Federacja obecnie blisko współpracuje ze Stowarzyszeniami :

- POMOC – porady i świadczenia od A do Z dla osób niepełnosprawnych w Austrii Prezes: Wiesława Hawrylak. Stow. wystąpiło z Forum Polonii w 2009 roku, ponownie wstąpiło do FP w 2012 roku i tym samy przerwało współpracę z Kongres Polonii w Austrii - http://www.pomoc.at

- Polonia Tirol - Prezes: B. Wasilewski –  Stow. wystąpiło z Forum Polonii w 2009 roku - http://www.poloniatirol.com/

Wspólnota Polaków w Górnej Austrii –  Prezes: J. Gaborek -  Stow. wystąpiło z Forum Polonii w 2009 roku, ponownie wstąpiło do FP w 2012 roku - http://www.poloniaoberoesterreich.com

- Polski Klub – Yacht Klub – Prezes: M. Gąsiorowicz – Stow. wykluczone z Forum Polonii w 2009 roku - http://polskiklub.at/

- Polsko – Austriackie Towarzystwo Salzburg –  Prezes: D. Fischer -  Stow. wystąpiło z Forum Polonii w 2009 roku - http://www.polonia-salzburg.com/

- Stowarzyszenie Polonii w Vorarlbergu - Prezes: D. Mazur -  Stow. wystąpiło z Forum Polonii w 2009 roku - http://www.polonia-vorarlberg.com/

- Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii -  Prezes: A. Michalski – Stow. wystąpiło z Forum Polonii w 2009 roku

- Polsko- Austriacki Klub „Sierpień ‘80” - Prezes: P. Radowski – Stow. wystąpiło z Forum Polonii w 2009 roku - http://mitglied.multimania.de/sierpien

- Trzecia Zmiana -  http://3zmiana.com/

Większość z tych organizacji wystąpiła z Forum na znak protestu przeciwko metodom działania Forum i manipulacjom w trakcie wyborów, także fałszowaniem faktów w sprawozdaniach.